User Requirement Specification (URS)

User Requirement Specification (URS) - 5.0 out of 5 based on 35 votes

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Een URS moet worden opgesteld om de eisen en specificaties te definiëren waaraan een systeem of proces moet voldoen.

In het geval van een desinfectant moet het het middel zelf worden gespecificeerd. Er moet worden vermeld waar het desinfectant gebruikt word of gebruikt zal gaan worden, bijvoorbeeld in welke ruimte/klasse. Verder moet vermeld worden op welke oppervlakken het desinfectant mag worden toegepast. Bijvoorbeeld RVS, trespa, mipolam of Dycem, dit is belangrijk omdat sommige desinectanten corrosie of verkleuring/aantasting van het oppervlak veroorzaken. Een andere overweging is of een desinfectant steriel en/of gefilterd moet zijn. Er moet rekening worden gehouden met gezondheid- en veiligheidsrisico's en milieueffecten.

In het URS moet ook worden vermeld of het desinfectant alleen of in combinatie met een detergent mag worden gebruikt. Een verkeerd voorbeeld is "Premier Klercide-CR Sterile Filtered Biocide C". Als dit vermeld staat kan het een 1-liter fles zijn, een 5-liter can of een geimpregneerde wipe. Er ook moet duidelijk worden omschreven in welke vorm/verpakking het product wordt geleverd.

En tot slot is het zeer belangrijk dat wordt vastgesteld waaraan de leverancier en of fabrikant moeten voldoen. Zijn er samples beschikbaar en is de documentatie/validatie goed op orde? Moet een leverancier aan kwaliliteitsstandaarden voldoen (bijv. ISO-gekwalificeerd)? Is er de mogelijkheid tot het uitvoeren van een audit? Kunnen certificaten (Analyse, Conformiteit, Irradiatie, Sterilities) worden gedownload en moet de leverancier een systeem hebben dat batches niet worden uitgeleverd, voordat alle testen zijn uitgevoerde en de certificaten beschikbaar zijn? En informeert de leverancier altijd ruim op tijd bij wijzigingen aan het product of de verpakking?