Rotatie van desinfectanten - 5.0 out of 5 based on 32 votes

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

In Europa moeten minimaal twee soorten desinfectanten met verschillende werkingsmechanismen worden afgewisseld. Het argument hiervoor is dat de mogelijkheid moet worden gereduceert dat microorganismen, die resistent zijn voor één bepaald desinfectant, zich verder ontwikkelen.

De vereisten zijn in Europa niet zo streng als in de Verenigde staten. In de United States Pharmacopeia (USP) informational general chapter <1072>, “Disinfectants and Antiseptics,” wordt aangegeven:


A sound cleaning and sanitization program is needed for controlled environments used in the manufacture of Pharmacopeial articles to prevent the microbial contamination of these articles. ...
When disinfectants are used in a manufacturing environment, care should be taken to prevent the drug product from becoming contaminated with chemical disinfectants as a result of the inherent toxicity of the disinfectants. ...The development of microbial resistance to antibiotics is a well-described phenomenon. The development of microbial resistance to disinfectants is less likely, as disinfectants are more powerful biocidal agents than antibiotics and are applied in high concentrations against low populations of microbes usually not growing actively, so the selective pressure for the development of resistance is less profound. However, the most frequently isolated microbes from an environmental monitoring program may be periodically subjected to use dilution testing with the agents used in the
disinfection program to confirm their susceptibility. ...

It is prudent to augment the daily use ofbactericidal disinfectant with weekly (or monthly) use of a sporicidal agent. The daily application of sporicidal agents is not generally favored because oftheir tendency to corrode equipment and because of the potential safety issues with chronic operator exposure.

Het opbouwen van immuniteit bij micro-organismen in een cleanroom wordt nog onderzocht en is nog nooit gedocumenteerd. Er is dus geen wetenschappelijk bewijs voor. De meeste gevallen van resistente bacteriën worden veroorzaakt door menselijke fouten: een te korte contacttijd van het desinfectant, op een verkeerde wijze schoonmaken en/of desinfecteren, of het verkeerd prepareren van het desinfectant.

Om tegemoet te komen aan de eisen van de regelgeving moet er dus geroteerd worden met desinfectiemiddelen. Het is dan logisch dat er desinfectiemiddelen met verschillende werkingsmechanismen worden gebruikt. Het beleid ten aanzien van het bepalen van de frequentie van de rotatie loopt sterk uiteen. Er kan dagelijks of wekelijk om de beurt met de middelen worden gewerkt. Het is ook mogelijk enkele maanden met hetzelfde middel te werken en dan eenmaal met een (vaak agressiever) desinfectant. Voordat het andere desinfectiemiddel wordt gebruikt, moet eerst goed worden gereinigd met een detergent, zodat residue van het voorgaande middel is verwijderd.

De frequentie moet worden bepaald door de gebruiker en door de bevindingen bij validaties van de oppervlakken. De uitkomsten van microbiele tellingen, als onderdeel van een formeel onderzoek naar afwijkingen van microbiologische gegevens, kunnen dan weer reden zijn om de frequentie van de rotatie bij te stellen.

Als blijkt dat de gebruikte desinfectanten niet effectief zijn, of bij het vermoeden van resistente micro-organismen, kan er een derde (reserve-)desinfectant worden ingezet. Een voorbeeld daarvan is dat na onderhoudswerkzaamheden in een klasse A ruimte er voor word gekozen een gas-sterilisatie met waterstofperoxide uit te voeren.